A-Ö
Här finner du diverse information om BRF Sjögläntan som kan vara bra att känna till.

 

Altan
Det är tillåtet att bygga ut befintlig altan på föreningens mark i linje med arkitektens förslag under förutsättning att:

  1. lägenhetsinnehavaren har tecknat ett nyttjanderättsavtal med föreningen
  2. lägenhetsinnehavaren har tillstånd som är skriftligt signerat av grannar och styrelse

Detta i enlighet med extra stämmo beslutet den 24 juni 2020.
 

Bostadsrättstillägg
Bostadsrättstillägg (försäkring) ingår i månadsavgiften.

Braskamin
Beslutades att ej godkänna uppförande av braskamin i föreningens hus på grund av ev miljöproblem, brandrisk och risk för läckage in i huset.

Bredband
Samtliga lägenheter i föreningen är anslutna till Borås stadsnät Splitvision, det är ett öppet stadsnät där flera aktörer är anslutna. Genom att gå in på Splitvisions hemsida kan man därifrån se vilka aktörer som går att beställa. www.splitvision.se
Anslutningsavgiften står på månadsfakturan tillsammans med kabel-tv som tillsammans är 154 kr/mån.
 

Energiförbrukning
Varje lägenhet har mätare på sin förbrukning av värme, kallvatten och varmvatten. Detta medför att lägenheten bara betalar för det som de själva förbrukar. Varje boende kan själva se sin förbrukning på lgh.infometric.se.
Kostnaderna är enligt som följer: Kallvatten 37,00 Kr/m3, Varmvatten 82,50 kr/m3 och Värme 0,79 kr/KWh.
 

Fastighetsskötsel
Föreningens fastighetsskötsel handhas av Riksbyggen AB.

Föreningens gemensamma mark
Föreningens gemensamma mark får inte användas av lägenhetsinnehavarna för att bygga ut altan eller placera andra fasta föremål på marken. Förutsättning för att få nyttja föreningens mark i direkt anslutning till lägenheten krävs ett nyttjanderättsavtal.

Bullervallar, kullar och större gräsområden mellan lägenhetslängor ingår inte i någons nyttjanderätt.

Föreningslokal
Läs mer på sidan om föreningslokalen.

Försäkring
Bostadsrättstillägg (försäkring) ingår i månadsavgiften.

Förändring i lägenhet
Förändring i lägenhet kräver styrelsens godkännande. Bland annat ska bostadsrättshavaren försäkra att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt.
Vid förändring av våtutrymmen kräver styrelsen att detta görs av GVK-auktoriserat företag för våtrumsarbeten.

Förråd
Vid de norra sophuset finns föreningens gemensamma förråd för trädgårdsmaskiner och verktyg. Sakerna som finns i förrådet får medlemmar i föreningen låna. Var och en ansvarar för att allt kommer tillbaka i samma skick som när man lånade sakerna. Det är samma lås som i sophusen så allas nycklar skall fungera i förrådsdörren.
 

Gräsmattor
De boende i föreningen delar på uppgiften att klippa föreningens gräsmattor. Till hjälp för detta finns gräsklippare och grästrimmer att låna, för att få använda maskinerna måste utbildning genomgås. Notera att ingen under 15 år får röra eller använda maskinerna!

Har lägenhetsinnehavaren tecknat nyttjanderättsavtal ansvarar innehavaren själv för klippning och vård av föreningens gräsmatt enligt avtalet. Finns inget avtal gäller föregående stycke.
Läs mer om gräsklippning
 

Informationsmöten för nyinflyttade
Styrelsen träffar och välkomnar alla nyinflyttade. På den träffen går styrelsen igenom allmän information om föreningen och vad det innebär att bo i bostadsrätt.

Inkasso
7 dagar efter förfallodagen på månadsfakturan skickas en påminnelse, skulle inte denna betalas och det går 15 dagar skickas avgiften vidare till inkasso.
 
Inre fond

Det finns ingen inre fond i föreningen utan var och en sparar själva pengar till inköp av kyl, frys, renovering av lägenhet och liknande.
 

Kabel-tv
Splitvision (Bornet) levererar kabel-TV analogt:
SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, TV11, TV12, SVT Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, MTV och Discovery Channel. Digital sändning: SVT1, SVT2, TV4 och TV6
Kostnaden för kabel-tv står på egen rad på månadsfakturan tillsammans med anslutningsavgift bredband som är tillsammans 154 kr/mån.
 

Lekutrustning
Det är inte tillåtet att ha lekutrustning såsom sandlåda eller studsmatta på föreningens mark om inte ett signerat nyttjanderättsavtal finns.

Det går alltid bra att ha lekutrustning på skötselområdet som tillhör lägenheterna.
 

Markis
Lägenheterna får själva bekosta montage och införskaffning av markiser. Färgen skall vara antracitgrå och stativet ska vara i alulack. Montaget måste ske av fackman. Skötsel och underhåll står den boende för. Skulle markisen gå sönder så skall den tas ner eller lagas.

Motion
Om du vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan du lämna in en motion till styrelsen före den 1 augusti.

Motorvärmare
Boende som har parkering vid sin lägenhet ombesörjer själva el för motorvärmare. Motorvärmare till parkeringsplats för tvåorna är inkopplade på föreningens gemensamma el och får därför betala 29 kr/mån.
 

Nyttjanderättsavtal
Som innehavare av en lägenhet i Brf Sjögläntan har du/ni rätt att teckna nyttjanderättsavtal med föreningen.
Lägenheten får då nyttja föreningens gräsmatta i direkt anslutning till lägenheten bakom huset.

Avtalet består av avtal, bilaga 1 som visar vilket markområde som ingår samt bilaga 2 som beskriver de regler som gäller   med /utan nuttjanderättsavtal.

Avtalet ska signeras av lägenhetsinnehavare/havarna och lämnas till aktuell ordförande i föreningen.
 

Parkering
Tvåorna på Balladgatan 12-18 har varsin parkeringsplats längs med Balladgatan. På samma plats finns även 3 parkeringsplatser för besökande.
Övriga lägenheter har parkering i anslutning till lägenheten.
 

Plantering
Boende som önskar sätta upp växter i form av buskar eller häck ansöker genom blanketten. Styrelsen behandlar ansökan och återkommer efter nästkommande styrelsemöte.
Plantan som är tillåten att använda för häck är Bok (Fagus Sylvatica) och en max höjd på ca 160 cm på baksidan.

Har lägenhetsinnehavaren tecknat nyttjanderättsavtal med föreningen krävs endast ansökan för att sätta upp häck, ej för buskar.

Plattsättning
Plattsättning runt altan och huset är tillåtet. Detta skall då göras på ett yrkesmässigt sätt. Det är inte tillåtet att lägga plattor direkt på gräset.
 

SBA-plan (Systematisktbrandskyddarbete)
Styrelsen för BRF. Sjögläntan är ansvarig enligt lag (2003:778, lagen om skydd mot olyckor) för att systematiskt brandskyddsarbete bedrivs och att en brandskyddsplan / policy finns för bostadsrättsföreningen.
Läs mer
 

Skadedjur
Den boende kontaktar Anticimex för felanmälan och åtgärdad. Detta ingår i försäkringen som föreningen har med Länsförsäkringar. Telefonnummer till Anticimex skadedjur 020-590010.

Skötselområde per lägenhet
Varje lägenhet är ansvarig för ett område runt sin lägenhet. Här finner du ritningarna för alla lägenheter.
Läs mer​​​​
 

Sopsortering
I våra sophus ges möjligheten att slänga vanliga hushålls sopor i svarta och vita soppåsar. Det finns även möjlighet att slänga tidningar, glas, batterier, metallförpackningar, plastförpackningar och pappersförpackningar. Är det så att kärlen är fulla så lägg aldrig skräpet utanför. Gå till andra sophuset eller till en återvinningsstation. Soppåsar finns i båda sophusen skulle dessa ta slut säg till någon i styrelsen.

Närmsta återvinningscentral är "Lusharpan" som ligger på Regementsgatan. Information om öppettider med mera finns på Borås Energi & Miljös webbsida.
 

Staket
Staket får sättas upp om de är i linje med arkitektens förslag. Ansökan om detta skall ske via blankett. Medlemmar får själva upphandlar detta bygge.
Läs mer

Studsmatta
Lägenhetsinnehavare har rätt att sätta upp studsmatta på sin egen tomt tillhörande lägenheten.
Om lägenhetsinnehavaren har tecknat nyttjanderättsavtal och fått skriflitgt godkännande av grannar och styrelse har man rätt att sätta studsmatta på föreningens mark.
 

Styrelsen
Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter från föreningen sedan representeras Riksbyggen med en ledamot och en suppleant. Styrelsemöten hålls mellan 6-8 gånger per år, frekvensen beräknas gå ned med åren. Kontakta styrelsen via formuläret på sidan för kontakta styrelsen.

Stämma
Ordinarie årsstämma äger rum en gång per år, vanligtvis i oktober. Som medlem får du en kallelse till stämman. Årsredovisning, där du kan läsa om föreningens ekonomi med mera, finns att läsa på "Mitt Riksbyggen" innan årsstämman.
 

Växtlighet mot fasad
Det är inte tillåtet att sätta växter mot fasad. Detta för att växterna binder fukt som förkortar livslängden på fasaden.