FILARKIV

Här hittar du filer som du som medlem i BRF Sjögläntan kan behöva.

BYGG

Ansökan om uppförande av plank - nätversion.pdf
Ansökan om uppförande av plank - printversion.pdf
Ansökan om uppförande av staket - nätversion.pdf
Ansökan om uppförande av staket - printversion.pdf
Ansökan om utbyggnad av altan - nätversion.pdf
Ansökan om utbyggnad av altan - printversion.pdf
Information - Plan på utbyggnad 20-06-24.pdf
Information - Ribbor Plank - generellt.pdf

EKONOMI

Redovisning utlägg.pdf

FÖRTROENDEUPPDRAG - ARBETSBESKRIVNING

Arbetsbeskrivning Brf Sjögläntan - 160818.pdf

GRÄSKLIPPNING

Försäkran gräsklippning.pdf
Skötsel av gräsytor Brf Sjögläntan.pdf
Uppdelning gräsytor Brf Sjögläntan.pdf

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Ta del av det område som ingår i nyttjanderättsavtalet i bilaga 1 för ditt område. I bilaga 2 framgår vad som skiljer mellan nyttjanderättsavtal och utan. Fyll i avtalet, signera och lämna till aktuell ordförande i föreningen.

Ansökan om att bygga till altan enligt nyttjanderättsavtal finns under rubrik BYGG.
2 Bilaga 1.pdf
Ansökan om att placera studsmatta på föreningens gräsmatta - nätversion.pdf
Ansökan om att placera studsmatta på föreningens gräsmatta - printversion.pdf
Bilaga 1 Område 1.pdf
Bilaga 1 Område 2.pdf
Bilaga 1 Område 3.pdf
Bilaga 1 Område 4.pdf
Bilaga 1 Område 5.pdf
Bilaga 1 Område 6.pdf
Bilaga 1 Område 7.pdf
Bilaga 1 Område 8.pdf
Bilaga 2.pdf
Nyttjanderättsavtal - nätversion.pdf
Nyttjanderättsavtal - printversion.pdf

SBA PLAN

Systematiskt brandskyddsarbete Sjögläntan 2019-2020.pdf

SKÖTSELOMRÅDE PER LÄGENHET

Skötselmarkeringar för boende.pdf

STADGAR

Stadgar 2019-01-18 Sjoglantan (2).pdf

VÄXTER

Ansökan om att plantera häck - nätversion.pdf
Ansökan om att plantera häck - printversion.pdf
Ansökan om att plantera växter - nätversion.pdf
Ansökan om att plantera växter - printversion.pdf
Växter info 170223.pdf