HÄNDELSER

Juni 2020
Extra föreningsstämma där rätten av nyttja föreningens gräsmattor i direkt anslutning till sin lägenhet via Nyttjanderättsavtal godkändes.

Efterkontroll av 5-års besiktning. Några åtgärder avseende vattenskador får förlängd garanti.

September 2019
5-årsbesiktning genomförd. Efterbesiktning februari 2020.

Mars 2019
Genomgång av register och upprättande av GDPR register.

December 2018
Fritt WiFi finns nu i vårt föreningshus.

Oktober 2018
Beslut om att göra om mittdelen på vändplatsen utanför Balladgatan 29 och 31.

September 2018
Bullervall mot Midgårdsrondellen uppfördes.

Maj 2018
Flaggstång utanför föreningshuset uppförs.

Hösten 2016
Beslut togs om att bygga extra förråd för att där förvara föreningens trädgårdsverktyg t.ex. gräsklippare.

Våren 2016
Planterades häckar vid infarten till området och vid gång- och cykelväg mot Midgårdsrondellen. Det planterades även träd vid infarten till området.

Senvåren 2015
Började bygget av Riksbyggen nya område på Hestra, Sjögläntan 2. När det området är klart kommer det att vara en egen bostadsrättförening.

31 oktober 2014
Inflyttning för de första boendena i föreningen

2013-2014
Innan starten av bygget 2013 hade flera turer kring området gått och området behövde omprojekteras flera gånger. Till slut blev området riktigt hett och försäljningen gick fort.

Byggnation och uppförande av föreningen