STADSDELEN HESTRA

Läs mer om Hestras historia på www.hestraiboras.se

I början av 1970-talet fanns stora planer för Hestra i Borås. Här skulle ett nytt område växa fram för att klara av efterfrågan av bostäder. Då kom textilkrisen och stoppade allt som var planerat.

Slutet av 80-talet började arkitekter från Sverige, Norge, Finland och Danmark i arbetet med Hestra Parkstad. Ett viktigt kriterie när arbetet fortskred var att låta den befintliga naturen bestämma ramförutsättningarna för bebyggelsen. Inte tvärtom som var vanligt under 70-talet då naturen tuktades för att passa nybyggnationen. Gammal hävdad odlingsmark med hagar och ängar skulle få finnas kvar för att omsluta husen och skapa en sammanhållande helhet för området.

1994 invigdes Hestra Parkstad i samband med en nordisk bostadsmässa. Man kan säga att startskottet för nya Hestra var i samband med byggande av Hestra Parkstad. Efter det så har Borås Stad verkligen tagit fasta på att fortsätta bygga Hestra där naturen får bestämma förutsättningarna. Naturen skall finnas kvar mellan husen i form av kullar och dalar.

2010 bebyggdes Hestra höjd med flera gator.

Hestra är ett barnvänligt området med närheten till skogen, bad, lekplatser, förskola, skola och fritidshem. Nära ligger även Rya Åsar med vandringsleder, naturstigar och flera fina utsiktsplatser. Det är bra kommunikationer till centrala Borås vilket gör det enkelt att arbetspendla.