EKONOMI


FLERÅRSÖVERSIKT

Nedan redovisas föreningen ekonomi i sammandrag för de 6 senaste verksamhetsåren.

Den 1 januari 2021 höjs månadsavgiften med 2 %. Debiteringen höjs för vatten med 7 % och värme med 1,5 %.

LÅN

Status på lån för 2019-09-30

INGÅNGNA AVTAL


ÅRSREDOVISNINGAR

Nedan finns samtliga årsredovisningar som är beslutade. Publicering görs efter årsstämman som brukar vara i oktober.
Årsredovisning 2020-2021.pdf
Årsredovisning 2019-2020.pdf
Årsredovisning 2018-2019.pdf
Årsredovisning 2017-2018.pdf
Årsredovisning 2016 2017.pdf
Årsredovisning 2015 2016.pdf
Årsredovisning 2014 2015.pdf

EKONOMISK PLAN

Ekonomiska planen är framtagen 2014-09-23
Ekonomisk plan.pdf
Årsredovisning 2013 2014.pdf