FÖRTROENDEVALDA

Här finner du en presentation av de som ingår i BRF Sjögläntans nuvarande förtroendevalda styrelse, samt vilka uppdrag de har.

Kontakta styrelsen via info@brfsjoglantan.se eller via formulär

STYRELSEN

Jonas Andersson
Ordförande / sekreterare
(Vald perioden 2019-2021)

Balladgatan 25

ordforande@brfsjoglantan.se
Camilla Eriksson
Vice ordförande
(Vald perioden 2019-2021)

Balladgatan 24

Simon Larsson

Ledamot
(Vald perioden 2020-2022)

Balladgatan 29

Eva Hultstrand
Ledamot
(Vald perioden 2020-2022)

Balladgatan 10
Tobias Johansson
Suppleant
(Vald perioden 2020-2022

Balladgatan 3
Anna Nilsson
Suppleant
(Vald perioden 2019-2021)

Balladgatan 5
Benny Andersson
Ledamot
(Vald verksamhetsåret 2020-2021

Riksbyggens representant
Mattias Andersson
Suppleant
(Vald verksamhetsåret 2019-2020)

Riksbyggens representant
 

FÖRENINGSREVISOR

Ingela Karlsson
Föreningsrevisor
(Vald verksamhetsåret 2020-2021)

Balladgatan 17

Eva Kåberger
Föreningsrevisorsuppleant
(Vald verksamhetsåret 2020-2021)

Balladgatan 16
 

VALBEREDNING

Susanne Blomqvist
Valberedning
(Vald verksamhetsåret 2020-2021)

Balladgatan 27
Jesper Hellström
Valberedning
(Vald verksamhetsåret 2020-2021)

Balladgatan 13