MÄKLARINFO

Allmänt
Bostadsrättsföreningen registrerades 2011-01-11 med byggnadsår 2014. Föreningen är skatteklassad som äkta bostadsrättsförening.

Juridisktnamn
Riksbyggen Bostadsrättsförening Sjögläntan

Föreningens fastigheter
Borås Arian 1
Borås Balladen 1
Borås Duetten 1
Borås Largo 1
Borås Primo 1

Bostadsarean är enligt taxeringsbeskedet 2 809 kvadratmeter.

Lägenheter och lokaler
Föreningen upplåter 30 lägenheter med bostadsrätt, 2 sophus och 1 föreningslokal med övernattningsmöjligheter (föreningslokalen uthyres till medlemmar samt till externa per dygn).

Fastighetslån
21 794 681 kr (30 juni 2019)

Bostadsrättstillägg (försäkring)
Ingår i månadsavgiften

Ingår i månadskostnaden
Bland annat fastighetsförsäkringar, Riksbyggens förvaltning, sophantering, trädgårdsskötsel, styrelsearvode, kommande underhåll, räntekostnader och amorteringar osv.

Nyttjanderättsavtal
Det finns möjlighet för lägemnhetsinnehavare att skriva nyttjanderättsavtal med föreningen. Då får den boende nyttja föreningens gräsmatta i direkt anslutning till lägenheten på baksidan om fastigheten enligt bilaga 1.

Läs mer om vad som gäller med/utan nyttjanderättsavtal i bilaga 2.

Fasta kostnader förutom månadsavgiften:
154,00 kr/mån Kabel-TV & Stadsnätsförbindelse (Splitvision)

Inviduellmätning per lägenhet
Uppvärmningen sker med fjärrvärme, golvvärme på bottenplan och hus med två våningar har radiatorer på övre plan. Varje månad faktureras nyttjad fjärrvärme och använd mängd kall- och varmvatten respektive lägenhetsinnehavare.

El
Varje hushåll tecknar eget elavtal och har en egen elmätare.

Bredband, Kabel-TV och telefoni i fastigheten
Sappa levererar kabel-TV:
SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, TV11, TV12, SVT Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, MTV och Discovery Channel.
Bredbandsuttag finns installerat av Splitvision (fiber). Telefoni erbjuds även detta via fiber genom Splitvision.
Varje lägenhetsinnehavare beställer själv vilken aktör som är ansluten till det öppna stadsnätet som de vill ha levererat bredband och telefoni från, samt ev annan tv än kabel-TV.

Parkering
3 st parkeringsplatser finns tillgängliga för besökande.

Motorvärmare till parkeringsplats för tvåorna kostar 29 kr/månad.
Utökande med en andra parkeringsplats inkl motorvärmare för tvåorna kostar: 144 kr/mån

Överlåtelseavgift
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift som debiteras köparen på (1 183 kr för 2020) 2,5 % av gällande prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift
Föreningen tar en pantsättningsavgift som debiteras pantsättaren på (473 kr för 2020) 1 % av gällande prisbasbelopp. Föreningen tar inte ut några andra avgifter vid ägarbyte.

Avgiftsförändringar och omfattande renoveringar
På föreningsstämman den 25 oktober 2016 beslutades att uppföra en bullervall vid Midgårdsrondellen. Bullervallen är klar, återstår fråga om staket på vallen eller inte.

Andelsägande
Enligt våra stadgar.

Gemensamma utrymmen
Föreningen har en föreningslokal med övernattningsmöjligtheter. Det är 5 st sovplatser. Lokalen kan hyras för 200 kr/dygn av medlemmar och 500 kr/dygn av icke medlemmar.

Kontaktinformation till föreningen
ordforande@brfsjoglantan.se eller info@brfsjoglantan.se

Mer material återfinns hos vår förvaltare Riksbyggen:
https://maklaredirekt.riksbyggen.se/

Ansökan om medlemskap skickas till
Riksbyggen, Servicecenter
Box 540
721 09 Västerås

FILARKIV

Ansökan om medlemskap.pdf
Bofakta med ritningar på lgh och området 130502.pdf
Stadgar 2019-01-18 Sjoglantan.pdf
Överlåtelseavtal Riksbyggen.pdf