NYHETSARKIV

2021-01-21
Nya ansikten i styrelse efter föreningsstämma
På årets föreningsstämma valdes två nya ansikten in i styrelsen, Tobias Johansson och Simon Larsson.

Se de förtroendevalda

2020-08-10
Höststäddag
Söndag den 20 september kl. 10.00 är det dags för höstens städdag av föreningens gemensamma ytor.
Samling utomhus och det gemensamma fikat får vi tyvärr hoppa över pga av pågående pandemi.

2020-06-24
Extra föreningsstämma
På en extra föreningsstämma röstade de närvarande för styrelsens förslag på nyttjanderättsavtal.
Det innebär att den som signerar avtalet får nyttja föreningens gräsmattor i direkt anslutning till sin lägenhet bakom husen.

Se avtal och regler under rubrik Boendeinformation.

2020-06-01
Efterkontroll av besiktningsanmärkningar

Vid efterkontroll av besiktningsanmärkningar fanns det fortfarande ett antal punkter som återstod. När det gäller utemiljön i form av gräsmattor, bullerplank och träd fanns det rätt många punkter som ännu inte har fått godkänt.

2020-01-13
Besiktningsanmärkningar

Just nu håller ett antal entreprenörer på och åtgärdar de besiktningsanmärkningar som besiktningsmannen noterade vid 5-års besiktningen i höstas.

Efterbesiktning av att anmärkningarna är åtgärdade kommer att ske den 4 februari. Dock gäller för markarbetena att de ska vara avhjälpta senast 31 maj.2019-10-29
Nya ansikten i styrelse efter föreningsstämma
På årets föreningsstämma valdes två nya ansikten in i styrelsen, Anna Nilsson och Bo-Göran Blomqvist.

Se de förtroendevalda
2018-10-29
Ny styrelse efter föreningsstämma
På den årliga föreningsstämman lämnade tre av styrelsemedlemmarna sina poster då deras mandatperioder löpt ut. Föreningens valberedning presentarade ersättare som valdes in.
Även resultatet av den årlig trivselundersökning presenterades, vilket visar på en förening där medlemmarna trivs och är engagerade.
2018-10-13
Flaggstång till SJögläntan
Efter initiativ från en av föreningens medlemmar röstade styrelsen fram förslaget till en flaggstång. Placeringen är vid föreningshuset där den syns bra både från infarten från symfonigatan och från övre delen av Balladgatan. Stången är till vardags försedd med vimpel och en flagga finns tillgänglig för våra medlemmar.
2018-09-17
Bullervall påbörjad
Längs den övre delen av Balladgatan är nu en bullervall på plats, Balladgatan 21-29. Bullernivån har varit för hög och efter en motion från en av medlemmarna röstade föreningsstämman ja till projektet. Vallen bekostas i sin helhet av föreningen. Till våren kommer även ett bullerplank att byggas på vallen.
2017-10-24
Ny styrelse och bifall för motionen
Den 24 oktober hölls den årliga föreningsstämman. Där klubbades en grupp nya förtoende valda som skall jobba med föreningen samt bifallde den motionen som inkommit. Motionen handlar om att ta fram underlag för inglasning av altan. Styrelsen kommer att tillsätta en grupp som kommer jobba vidare med detta.

Se de förtroende valda
2017-10-24
Ny styrelse och bifall för motionen
Den 24 oktober hölls den årliga föreningsstämman. Där klubbades en grupp nya förtoende valda som skall jobba med föreningen samt bifallde den motionen som inkommit. Motionen handlar om att ta fram underlag för inglasning av altan. Styrelsen kommer att tillsätta en grupp som kommer jobba vidare med detta.

Se de förtroende valda
2017-09-18
Byta av plattorna på framsidan
Idag har de startat arbetet med att byta alla plattor på framsidan eftersom de är missfärgade. De kommer att informera berörda lägenheter innan arbetet påbörjas där.
2017-05-17
Belysning vid lekplats och vägen ner
Vi har i dagarna fått besked från kommunen att belysning till lekplatsen kommer att sättas upp innan hösten.
2017-02-13
Projektet "Hestra växer"
Kommunen har under en tid jobbat med projektet "Hestra växer" som ska ligga till grund för en detaljplan av området. Styrelsen bevakar föreningens intressen. Nedan finns en länk till kommunens hemsida där mer information finns.

Läs mer

Styrelsen kommer att lämna in en skrivelse om vad vi anser om trafiken och tättheten av de nya områdena.
2016-10-26
Bullervall
Föreningsstämman hölls den 25 oktober i föreningslokalen. På stämman beslutades att uppföra bullervall på föreningens mark vid Midgårdsrondellen. För mer information om bullervallen kontakta styrelsen eller Per Blomqvist.