STADGAR

BRF Sjögläntan följer Riksbyggens standard stadgar för bostadsrättsföreningar som är anslutna till dem. Nedan kan du ladda hem aktuella stadgar för föreningen.
Stadgar 2019-01-18 Sjoglantan (1).pdf